Psycholožka
& psychoterapeutka

Alena Kutějová

rozená Drápalová

Online terapie/osobní setkání Praha
 


Kdo jsem

Jsem psycholožka, psychoterapeutka, arteterapeutka a lektorka. Vedle magisterského studia psychologie na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala bakalářské studium arteterapie na pedagogické fakultě Jihočeské university. V současné době jsem ukončila psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (psychoterapie propojující tělo, emoce a rozum). Kromě svojí psychoterapeutické praxe mám zkušenosti s diagnostikou a poradenstvím. Dlouhodobě působím na pozici školní psycholožky a lektorky. Ve své praxi se věnuji dětem i dospělým, baví mě podporovat klienty v hledání osobní cesty ke šťastnému a spokojenému životu, což pro každého z nás znamená něco jiného.

 K profesi psycholožky a psychoterapeutky mě přivedla již v dětství zvědavost k lidským příběhům a zkoumání možností do jaké míry můžeme opravdu své životy aktivně utvářet. 

Moje motto je: "Nejvyšší myšlenka je ta, která poskytuje radost."

Jak pracuji

Nejvýznamnější prvkem úspěšné spolupráce je navázání kvalitního vztahu, jeho vznik je podmíněný vytvořením bezpečného prostředí a navázáním dobrého lidského kontaktu. Nejběžnější formou spolupráce je rozhovor. Svou praxi někdy obohacuji o relaxační techniky, prvky práce s tělem nebo výtvarným dílem. Vycházím nejen z teoretické psychologie, ale i z psychoterapeutických výcviků a své dlouhodobé sebezkušenostní práce. 

Terapeuta považuji za průvodce, který je klientovi k dispozici nejen svou plnou pozorností a aktivním nasloucháním, ale může klientovi pomoci objasnit některé nevědomé pohnutky jeho jednání či rozšiřovat pole možností a náhledu na jeho životní situace. Za nezbytnou součást terapeutického i poradenského procesu považuji také schopnost uvést nové poznatky a náhledy do praxe, k čemuž je nezbytná velká dávka odvahy, síly a naděje k novým krokům na další cestě životem.

Přijímám nové klienty opět od ledna 2024. 

Pokud potřebujeme pomoci hned, obraťte se na krizovou telefonickou pomoc zdarma.
222 580 697 - nonstop telefonická krizová pomoc