Pro rodiče a jejich děti


Nabízím poradenství pro rodiče a děti v náročných životních situacích, ale i s běžnými problémy ve výchově, ve škole, se sourozenci či s kamarády. Jedná se o poskytnutí odborné psychologické konzultace za účelem překonání aktuálních obtíží včetně krizové intervence. 

První setkání probíhá zpravidla s rodičem i dítětem, další práce může probíhat individuálně s dítětem. Rodič je vždy v pravidelných intervalech informován o postupech práce, dohodách a dalších nezbytných okolnostech týkajících se jeho dítěte, tak aby mohl svým působením také spolupráci podpořit. S dítětem je vždy konzultována míra informovanosti rodiče, aby nedocházelo k narušení důvěry mezi dítětem a terapeutem.


Nejčastější obtíže, se kterými pomáhám:

 • Problémy ve školním kolektivu
 • Náhlé zhoršení prospěchu
 • Neposlouchá a není s ní/m řeč
 • Časté záchvaty vzteku
 • Zvýšená plačtivost, úzkostnost
 • Sourozenecká rivalita
 • Ztráta zájmu o cokoliv
 • Podezření na závislost na internetu
 • Objevilo se sebepoškozování

 

Co získáte

  Získáte zejména vyslechnutí a náhled odborníka, který má zkušenosti s podobnými případy a znalosti, jak se mohou dále vyvíjet. Budete mít možnost využít funkce prostředníka mezi Vámi a dítětem k získání náhledu a opětovnému zlepšení komunikace mezi Vámi a dítětem. Konzultace by Vám měla poskytnout inspiraci pro nové společné kroky a různé varianty přístupů k situacím. Společným cílem je odhalit a minimalizovat nežádoucích faktory vedoucích obvykle ke zhoršení celkového situace, a naopak posilovat situace, kdy vše funguje, jak má.

Přijímám nové klienty opět od ledna 2024.

Pokud potřebujeme pomoci hned, obraťte se na krizovou telefonickou pomoc zdarma.
222 580 697 - nonstop telefonická krizová pomoc
linka.duvery@csspraha.cz
www.chat-pomoc.cz

S kým se setkáte

Mgr., Bc. Alena Kutějová

 • Magisterský titul z Psychologie na Filosofické fakultě University Karlovy, ukončení 2014
 • Bakalářský titul z Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské university, ukončení 2016 
 • Praxe lektora v oblasti primární prevence (2010-2016) 
 • Kurz syndrom CAN - zneužívané a zanedbávané dítě - v DKC (2014)
 • Praxe v pedagogicko-psychologické poradně (2016-17)
 • Praxe školní psycholožky (2014-2020) 
 • Vedení dětské arteterapeutické skupiny (2014-2019)
 • Kurz krizové intervence (2018)

Vaše příběhy

Reference

Paní magistru Drápalovou jsme vyhledali ve chvíli, kdy se záchvaty vzteku našeho syna staly nezvladatelnými a jeho chování narušovalo chod celé rodiny. Velmi jsem ocenila praktické návody pro nás i pro syna, jak zvládat jednotlivé situace. Syn s paní magistrou pravidelně konzultuje, jak jednotlivým situacím předcházet a učí se postupy, jak utlumit případné projevy vzteku. Rodina snahu o jiný přístup syna brzy zaznamenala a atmosféra se začala zklidňovat. 
matka syna, 11 let


Vyhledali jsme pomoc psychoterapeutky v akutním stavu. Byla ochotná přijmout dceru do týdne po propuštění z nemocnice. Celý problém jsme citlivě prodiskutovali ve třech a dále chodila dcera na terapii sama. Po terapiích měla vždy lepší pocit a postupně se její stav lepšil. Mockrát děkujeme za veškerou laskavou péči, pomoc a podporu. 
matka dcery, 14 let

Před první návštěvou


Objednání

Na konzultaci je nutné se předem objednat telefonicky nebo e-mailem.

Objednáním souhlasíte s podmínkou, že konzultaci je nutné zrušit nejpozději 24 hodin předem. V opačném případě Vám bude konzultace účtována v plné výši.

Poskytuji osobní setkání v Praze nebo online setkání podle potřeby.

Vidíme se poprvé

Úvodní konzultace probíhá vždy s rodičem a slouží k upřesnění zakázky a ujasnění spolupráce, další konzultace probíhá na základě individuální domluvy obvykle i s dítětem.

Cena za každé setkání

1200 Kč / 60 minut

1 000 Kč / 50 minut

S ohledem na Vaší aktuální finanční situaci je možné dohodnout podmínky individuálně (např. ženy na mateřské dovolené).

Platba

Nespolupracuji se žádnou zdravotní pojišťovnou.

Platba je možná v hotovosti nebo bankovním převodem na účet. 

Přijímám nové klienty opět od ledna 2024.

Pokud potřebujeme pomoci hned, obraťte se na krizovou telefonickou pomoc zdarma.
222 580 697 - nonstop telefonická krizová pomoc
linka.duvery@csspraha.cz
www.chat-pomoc.cz